Pensioenen bij echtscheiding

Pensioenen bij echtscheiding

Tijdens het echtscheidingsproces komen ook de pensioenen aan de orde.

Voor veel mensen is dit de “ver van mijn bed show”. En hebben ze er geen idee van hoeveel geld hier mee is gemoeid.

De wet verevening pensioen bij echtscheiding geeft aan dat de partner recht heeft op een deel van het pensioen van de ander.

Het gaat hierbij om de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk.

Door als afwikkeling van de pensioenen te kiezen voor verevening wordt de pensioenuitvoerder geïnformeerd dat de ex partner van de pensioengerechtigde aanspraak maakt op een deel van het pensioen. Op het moment dat de pensioengerechtigde met pensioen gaat wordt dat deel als pensioen uitgekeerd aan de ex partner.

Je kunt voor conversie te kiezen. Dan krijgt de ex partner van de pensioengerechtigde de aanspraken op het deel van het pensioen mee in een eigen pensioenpolis.

Ben je van mening dat je beiden tijdens het huwelijk een even groot pensioen hebt opgebouwd dan kun je afspreken dat je afziet van verdeling van het ouderdomspensioen.

Belangrijk is dat de afspraken over de pensioen goed worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant met daarbij ook de afspraken over het nabestaande pensioen.

Meer weten, neem contact op met  036-3030230 of 06 29472474