STRENGER OPTREDEN TEGEN WEIGEROUDER

Indien de afspraken die zijn opgenomen in het ouderschapsplan bij een scheiding niet worden nagekomen dan zou er strenger moeten worden opgestreden. Op dit moment zijn er nog geen consequenties maar dat zou volgens de SP, VVD en D66 moeten veranderen zo melde de Telegraaf.

Een kind van gescheiden ouders heeft het recht om beide ouders te blijven zien en een kamer meerderheid wil hier strenger op gaan toezien. Momenteel krijgt de ouder die het kind weghoudt bij de andere ouder te maken met een bemiddelingstraject wat veel tijd in beslag neemt en niet altijd succesvol is.

In veel gevallen is het de ouder bij wie het kind het hoofdverblijf die contact met de andere ouders dwarsboomt. Dit is veelal te wijten aan de slechte verstandhouden tussen de ouders (ex-partners) maar vergeten wordt wat dit voor impact heeft op het kind.

Maar ook de niet verzorgende ouders gaat veelvuldig in de fout, zo wordt een omgangsafspraak afgezegd, wordt het kind te laat opgehaald of worden aan het kind gedane toezeggingen niet nagekomen.

Opvallend hierbij is dat het vaker voorkomt als er sprake is van een nieuwe partner.

Van kinderen van gescheiden ouders heeft 15% geen contact meer met één van de ouders en dit is in en in triest en is het goed dat de overheid hier iets aan gaat doen.


Voor meer informatie over scheiden en ouderschapsplan