Scheiden en pensioen: de-ver-van-mijn-bed-show?

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, moet er veel geregeld worden. Hoe gaan jullie de zorg voor de kinderen indelen, wie blijft er in het huis wonen en hoe zit het met de verdeling van alle spullen. Er komt enorm veel op je af en dan is het helemaal niet raar dat je af en toe door de bomen het bos niet meer ziet. Aan zaken als pensioenopbouw zul je waarschijnlijk al helemaal niet denken. Dat is immers een ver-van-je-bedshow. Maar toch is het ontzettend belangrijk om daar nú al even bij stil te staan!

PENSIOENEN MOETEN WORDEN VERDEELD

Bij een echtscheiding moeten pensioenen worden verdeeld. Dat is een vast gegeven, maar in veel gevallen worden de partijen hier niet of onvoldoende over geïnformeerd. ‘Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om de pensioenen bij een echtscheiding af te wikkelen’, weet mediator en gecertificeerd Scheidingsmakelaar Ron Teiwes. ‘Je kunt verevenen, conversie doen, afzien of zelf een pensioenvoorziening treffen voor de ex partner.’

VEREVENING EN CONVERSIE

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen jou en je ex-partner. Hierbij gaat het om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Conversie, wat letterlijk ‘omzetting’ betekent, is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Een deel van het ouderdomspensioen wordt hierbij definitief omgezet in een eigen ouderdomspensioen van de ex-partner. Hierbij houdt je recht op dat eigen deel ouderdomspensioen wanneer je ex-partner voor de pensioendatum komt te overlijden. Bij verevening komt je pensioen in dat geval namelijk te vervallen.

HET (BIJZONDER) PARTNERPENSIOEN

‘Het is belangrijk dat de scheidingscoach voldoende informatie geeft aan partijen om met deze informatie de juiste beslissing te kunnen nemen’, vervolgt Ron zijn verhaal. ‘Het is ook erg belangrijk dat je naast de afspraken over het ouderdomspensioen afspraken maakt over het (bijzonder) partnerpensioen: het pensioen waar je afhankelijk van het soort opbouw aanspraak op kunt maken als je ex partner komt te overlijden. Als na de scheiding binnen twee jaar de afspraken over de afwikkeling van de pensioenen worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerders, dan wordt dit door de pensioenuitvoerder verwerkt en hoef je daarvoor zelf, als je met pensioen gaat, geen actie meer te ondernemen.’

VERSCHIL TUSSEN GEHUWDEN, GEREGISTREERDE PARTNERS EN SAMENWONENDEN

Ron: ‘Het bovenstaande heeft betrekking op gehuwden en geregistreerde partners. Gaat het om samenwoners, dan werkt de pensioenuitvoerder niet mee aan verevenen of conversie van de ouderdomspensioenen, maar kan wel de aanspraak op het (bijzonder partnerpensioen) worden geregeld.’

VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST

Op dit moment wordt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding herzien. Om deze reden is het beter om niet inhoudelijk in te gaan op de individuele mogelijkheden om de pensioenen af te wikkelen. Wel mag duidelijk zijn dat een terdege kennis bij de scheidingscoach belangrijk is om ook de pensioenen op een juiste manier te behandelen. Ondanks dat het in veel gevallen de ver-van-mijn-bedshow is, is hier veel geld mee gemoeid en is een verkeerde beslissing niet meer terug te draaien.

EXPERT AAN HET WOORD

Ron: ‘Scheiden is een lastige klus, waarvoor je het beste een professional in de arm kunt nemen. Niet alleen voor de praktische zaken, maar ook voor het emotionele aspect. Scheiden is al moeilijk genoeg, je wilt je niet óók nog bezighouden met alle andere zaken. Ik neem jullie zorgen uit handen.’