Nihilstelling kinderalimentatie

Case: verzoek nihilstelling kinderalimentatie

De case: een man betaalt sinds 1 september 2009 kinderalimentatie aan zijn ex-partner. De man is op 27 december failliet verklaard. Sinds dat moment heeft hij geen kinderalimentatie meer betaald. Echter, de rechtbank in Den Bosch heeft recentelijk bepaald dat de kinderalimentatie pas vanaf 23 april 2014 op nihil wordt gesteld. De man is in beroep gegaan tegen dit besluit. Hieronder de uitkomst

Nihilstelling op datum faillissement

De man is van mening dat de zogeheten nihilistelling moet ingaan op de datum van zijn faillissement. Als reden geeft hij op dat hij vanwege zijn financiële situatie niet eerder in staat was om een verzoek tot nihilstelling bij de rechtbank in te dienen. Daarnaast is het een vaststaand feit dat er geen sprake is van een verplichting tot terugbetaling, omdat de man sinds zijn faillissement geen kinderalimentatie aan zijn ex-partner heeft betaald. Omdat het gerecht de mening van de verzoekende partij deelt, heeft het besloten om de kinderalimentatie met terugwerkende kracht vanaf de faillissementsdatum op nihil te stellen.

Hoogte kinderalimentatie met terugwerkende kracht wijzigen of niet?

De Hoge Raad vindt dat Nederlandse rechters voorzichtig moeten omgaan met dergelijke verzoeken. Het met terugwerkende kracht wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie kan volgens de Raad namelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de partij die de alimentatie ontvangt.

Meer weten over kinderalimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op met 036-3030230 of 06 29472474.