Kindgebonden budget is geen inkomen voor partneralimentatiebepaling

Tot 7 juli 2017 werd het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop gezien als inkomen en had tot gevolg dat er bij een JUS vergelijking (= berekening om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen op een bedrag waarbij beiden, alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde, een gelijke vrije ruimte overhouden) het te ontvangen kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop een lager bedrag aan partneralimentatie tot gevolg had.

Nu heeft de Hoge Raad op 7 juli 2017 beslist dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop geen invloed heeft op de behoefte berekening.

Dit kan het volgende tot gevolg hebben:

Door de JUS vergelijking wordt een bedrag aan partneralimentatie vastgesteld waarbij beiden een gelijke vrije ruimte overhouden. Nu echter komt er bij één van partijen het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij wat resulteert een hogere vrije ruimte.

Door deze uitspraak wordt het verklaren van de alimentatie berekening er niet eenvoudiger op.