de kinderen

Alle kinderen die bij het scheidingsproces betrokken zijn verdienen de beste aandacht en komen centraal te staan. Gaat het om nog minderjarige kinderen dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld. In dit plan worden alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de kinderen, zoals verdeling de zorg en de opvoeding, de vakanties de feestdagen de omgangsregeling. Ook wordt opgenomen wat de ouders individueel bijdragen in de kosten van de kinderen, dit op basis van een kinderalimentatie berekening volgens de tremanormen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het belangrijk de haalbaarheid van de afspraken te toetsen, het heeft geen zin om in het ouderschapsplan afspraken op te nemen op voorhand al bekend is dat deze afspraken niet haalbaar zijn. Het is dan beter om hier wat langer over de spreken dan dat er in de toekomst problemen over gaan ontstaan.

Pagina met tips en inormatie voor de kinderen

co-ouderschap

Bij het opstrellen van het ouderschapsplan wordt er vaak gekozen om de zorg op basis van co-ouderschap te verdelen.
Bij co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij één van de ouders en dragen de ouders beiden volledige verantwoording
voor de zorg van de kinderen. Het is zaak om op voorhand de haalbaarheid van co-ouderschap
te onderzoeken, het moet niet alleen de wens van de ouders zijn maar ook de kinderen moeten zich hier goed bij voelen. Op deze manier creëer je draagvlak voor de afspraken die je opneemt in het ouderschapsplan.