ouderschapsplan

Als er bij de scheiding minderjarige kinderen zijn betrokken dan moet er een ouderschapsplan worden opgestelt.
In dit ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de volgende punten:

Verdeling van de dagelijkse zorg
Bij welke ouder het kind/de kinderen het hoofdverblijf heeft/hebben
Het verdelen van de kosten van het kind/de kinderen
Waarover communiceer je als ouders en op welke manier
Verdeling vakanties en feestdagen en het vieren van de verjaardagen
De omgangsregeling
Kinderalimentatie

Verder worden alle overige afspraken die de ouders willen vastleggen besproken en opgenomen in de ouderschapsplan.

co-ouderschap

Bij het opstrellen van het ouderschapsplan wordt er vaak gekozen om de zorg op basis van co-ouderschap te verdelen.
Bij co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij één van de ouders en dragen de ouders beiden volledige verantwoording
voor de zorg van de kinderen. Het is zaak om op voorhand de haalbaarheid van co-ouderschap
te onderzoeken, het moet niet alleen de wens van de ouders zijn maar ook de kinderen moeten zich hier goed bij voelen. Op deze manier creëer je draagvlak voor de afspraken die je opneemt in het ouderschapsplan.