pensioen

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heb je te maken met de wet verevening pensioenen bij echtscheiding. Voor veel mensen is pensioen echter de “ver van mijn bed show”. Toch verdient het pensioen veel aandacht omdat er grote bedragen mee gemoeid zijn. Tijdens de mediation worden, afhankelijk van de samenlevingsvorm, samenwonend, geregistreerd partnerschap of gehuwd, de mogelijkheden voor het afwikkelen van de pensioenen besproken en is het zaak dat jullie een keuze maken uit één van de mogelijke afwikkelingen.

In de pensioenwet, welke op 1 januari 2007 in werking is getreden is alles met berekking tot de pensioen vastgelegd.

Zo staat o.a. beschreven dat bij een echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap de ex- partners recht hebben op
de helft van het opgebouwde pensioen ten tijde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Als deze afspraak concreet is opgenomen in het convenant dient de melding hiervan binnen 2 jaar na inschrijving van de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap te worden gemeld aan de pensioenuitvoerders. Hier is een speciaal formulier voor.

Naast de afspraken over het ouderdomspensioen worden ook afspraken gemaakt over de opgebouwde partnerpensioen.