Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

D&R Mediation/Flevoscheiden, hierna genoemd “FS”, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FS verstrekt. FS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM HEEFT FS UW GEGEVENS NODIG?

FS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële dienstverlening.


HOE LANG BEWAART FS UW GEGEVENS?

FS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN

FS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


HOE WORDT UW WEBSITEBEZOEK IN KAART GEBRACHT?

Op de website van FS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS EN GOOGLE ADWORDS

FS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FS in de Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens over ons websiteverkeer staan ingesteld om 38 maanden te worden bewaard voordat zij worden verwijderd van de servers van Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan FS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FS heeft hier geen invloed op.
HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

FS verzamelt niet moedwillig gegevens van minderjarigen. Indien blijkt dat een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ron@flevoscheiden.nl

FS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

FS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FS op via ron@flevoschieden.nl.

www.flevoscheiden.nl is een website van FS.


FS is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39096013

Telefoon 06 29472474

E-mailadres: ron@flevoscheiden.nl