• De woning

Bij een echtscheiding rijst al snel de vraag “en wat nu met de woning“.
Tijdens de mediation worden alle mogelijkheden en onmogelijkheden doorgenomen en wordt er bepaald welke mogelijkheid jullie beiden het best past. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de fiscale gevolgen van de keuze. Ook wordt besproken wat de gevolgen zijn van het overnemen van de bestaande hypotheek door één van jullie. Voor beiden wordt bekeken wat de hypotheekmogelijkheden zijn en wordt er een kosteloos advies uitgebracht. Past dit advies dan worden alle acties, voortvloeiende uit het hypotheekadvies, opgestart.


Een belangrijk aandachtspunt is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Indien één van de partijen in de woning blijft wonen en de ander de woning verlaat dan kan deze nog 2 jaar gebruikmaken van de rente-aftrek (Scheidingsregeling).
Na 2 jaar komt zijn/haar deel, in veel gevallen de helft, van de renteaftrek te vervallen en worden de totale woonlasten aanzienlijk hoger.